• Praktijk
  • Kwaliteit

Kwaliteitskaart

Wij vinden kwaliteitsbewaking heel belangrijk. Door feedback van onze klanten worden wij in staat gesteld ons werk steeds te verbeteren.
Na elk onderzoek en elke behandeling vraagt ePsyCare namens ons aan onze cliënten een evaluatieformulier in te vullen.
De maximumscore bij elke vraag is 5,0.

De gemiddelde resultaten over 2020 en 2019 vindt u hieronder:

  2020 2019
Aanmelding gemiddelde score
Hoe heeft u het eerste telefonische contact ervaren? 3,9 4,6
Bent u tevreden over de wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek? 3,9 3,1
Intakegesprek    
Hoe heeft u het intakegesprek ervaren? 4,0 4,6
Heeft u het idee dat u serieus genomen werd? 4,4 4,8
Vindt u dat u de tijd en gelegenheid heeft gehad om uw verhaal te doen? 4,4 4,6
Bejegening    
Bent u tevreden over de klantvriendelijkheid van onze medewerk(st)ers? 4,6 4,8
Begeleiding/behandeling    
Zijn er duidelijke doelen gesteld aan het begin van de behandeling? 4,2 4,6
Vindt u dat deze doelen zijn bereikt? 4,0 4,6
Vindt u dat u goed bent geïnformeerd over het te verwachten resultaat van de behandeling? 3,8 4,0
Vindt u dat er tussendoor voldoende evaluatiemomenten zijn geweest? 3,9 4,0
Onderzoek    
Bent u tevreden over het contact met onderzoek(st)er? 4,5 4,4
Heeft u/uw kind het onderzoek als prettig ervaren? 4,5 4,2
Bent u tevreden over de tijd tussen intake en onderzoek? 3,7 3,6
Adviesgesprek    
Werden de onderzoeksresultaten op een duidelijke manier aan u uitgelegd? 4,4 4,6
Voelde u zich betrokken bij het gesprek? 4,6 4,6
Vindt u de gegeven adviezen bruikbaar binnen uw opvoedingssituatie? 4,1 4,1
Rapportage    
Vond u de inhoud van de rapportage duidelijk? 4,2 4,2
Bent u tevreden over de tijd tussen het adviesgesprek en de ontvangst van de rapportage? 3,7 3,4


Gemiddelde score over alle medewerkers bij > 220 cliënten.
Betekenis van de cijfers:  1 = onvoldoende    2 = matig    3 = voldoende    4 = goed    5 = uitstekend