Gezinnen

 

Als gedragsproblemen zo uit de hand lopen dat het gezinsfunctioneren onder druk staat kan de systeemtherapeut hulp bieden.

Botsende karakters, tegengestelde naturen of een heel verschillende kijk op dingen: ook binnen een gezin kan dit voorkomen. Vrienden kan je kiezen, een school of vereniging ook. Maar je gezinsleden heb je niet voor het uitzoeken. En niemand wil dagelijks thuiskomen in een gespannen sfeer. Een specifieke situatie waarin vaak spanningen voorkomen is een nieuw samengesteld gezin, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Hulp van een professional kan er aan bijdragen dat gezinsleden zichzelf en elkaar beter begrijpen en ruimte gunnen.

Ook wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek kan de systeemtherapeut hulp bieden in het gezin.

 

De ontwikkelingspsychologie houdt niet op bij het bereiken van de volwassenheid. Integendeel, de persoonlijkheidsontwikkeling komt in de periode van 18 tot 24 jaar in een stroomversnelling. In deze fase ontstaan allerlei vragen over het zelfbeeld, relaties en seksualiteit, opleiding en toekomstverwachtingen. Tegenwoordig gebruiken we meestal de term levenslooppsychologie.

Als er behoefte bestaat om vragen en twijfels te bespreken, dan is de psycholoog hiervoor de aangewezen deskundige. Je kunt bij ons ook terecht voor psychodiagnostiek, assessment, training, coaching en andere vormen van behandeling of begeleiding. Kijk onder specialismen voor onze mogelijkheden op het gebied van psychotherapie.

Een van de speerpunten in ons zorgaanbod is de vroegtijdige onderkenning van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren en jongvolwassenen. Recente schattingen geven aan dat bij 10-15% van de jongeren kenmerken aanwezig zijn van een stoornis in de persoonlijkheidsontwikkeling. Heel vaak zijn al voor de puberteit de eerste signalen aanwezig. Door tijdige diagnostiek en behandeling kan veel narigheid op latere leeftijd worden voorkomen. Wij behandelen cliënten met een leeftijd tot ca. 26 jaar.

KJ Psychologen is er voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Door problemen thuis of op school. Of problemen met leeftijdgenoten.Jongeren van 12 tot 18 jaar die concentratieproblemen hebben, onzeker, angstig of neerslachtig zijn, zich terugtrekken uit sociale contacten of vaak ruzie hebben, kunnen bij ons terecht voor onderzoek, begeleiding, therapie of training. Vanaf 16 jaar kan je zelfstandig een afspraak voor een consult maken, bij voorkeur in overleg met je huisarts.

KJ Psychologen biedt individuele en groepstrainingen aan voor sociale vaardigheden, weerbaarheid en faalangstreductie.

We kunnen je ook helpen als je eetproblemen hebt, jezelf beschadigt of moeite hebt om met agressie om te gaan en je wil daar verandering in brengen. Kortom: voor een heleboel dingen kan je bij ons terecht. 

Samen met jou zoeken we naar een behandelaar bij wie jij je op je gemak voelt. KJ Psychologen is er voor jou. 

 

 

 

 

Sommige kinderen zijn angstig voor donker, voor onweer of om alleen te worden gelaten. Andere kinderen worden gepest en voelen zich eenzaam. Er zijn ook kinderen die bang zijn om fouten te maken. Of kinderen die zo slim zijn dat anderen hun grapjes niet begrijpen.

Voor al die kinderen is er iemand om mee te praten en hun problemen op te lossen: de kinderpsycholoog. Met een kinderpsycholoog kan je praten, een spelletje doen, een verhaaltje schrijven of een tekening maken. Soms doet de kinderpsycholoog een testje, bijvoorbeeld om te kijken of je je goed kunt concentreren. Of een vragenlijstje om te zien of je je meer zorgen maakt dan leeftijdgenootjes.

Als je wilt weten of de kinderpsycholoog jou kan helpen, kan je samen met je ouders een afspraak maken voor een kennismaking. Je kunt ook vragen of je vader of moeder eerst zelf eens een afspraak wil maken. Eén ding is zeker: om naar een kinderpsycholoog te gaan, hoef je niet gek te zijn.

 

Ieder kind heeft zijn eigen tempo en temperament. Soms kunnen kinderen traag zijn in hun ontwikkeling. Soms gaat de ontwikkeling juist heel snel.

Emotionele problemen

Kinderen die vaak somber of prikkelbaar zijn, of last hebben van andere stemmingsproblemen, kunnen terecht bij de pedagoog/speltherapeut, bijvoorbeeld om te praten, een spelletje te doen, een verhaaltje te schrijven of een tekening te maken. De kinderpsycholoog kan tests afnemen, bijvoorbeeld een vragenlijstje om te kijken of het kind meer zorgen ervaart dan zijn leeftijdsgenootjes.

Vroegtijdige onderkenning

KJ Psychologen heeft specialisten in de ontwikkeling van (heel) jonge kinderen. Wanneer u twijfels heeft over de ontwikkeling van uw peuter of kleuter, is het raadzaam om op tijd hulp te zoeken. Kinderen die heel laat gaan praten of zich motorisch traag ontwikkelen, krijgen vaak ook problemen op school. Mogelijk is er sprake van een ontwikkelingsstoornis. KJ Psychologen doet onderzoek en biedt uitkomst.

Gedragsproblemen

Als u moeite heeft met het gedrag van uw kind, als er problemen zijn op school of wanneer uw kind zelf problemen ervaart door zijn of haar gedrag, kunt u samen met uw kind terecht bij de orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog.

More Articles ...