De herstructurering van de GGZ brengt voor huisartsen enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Het is de bedoeling dat de lichtere problematiek door de huisarts zelf wordt behandeld, die zich daarbij kan laten ondersteunen door de praktijkondersteuner (POH)-GGZ. De huisarts kan ook besluiten tot een doorverwijzing, maar moet dan een keuze maken uit Gespecialiseerde GGZ of Basis-Generalistische GGZ.

De verwijzing moet sinds 2014 een behandeladvies qua tijdsduur en een voorgestelde of voorlopige diagnose bevatten. Een lastige taak, zeker als het kinderen of jongeren betreft. Hun ontwikkeling wordt door veel factoren beïnvloed, waardoor het moeilijk is om goed zicht te krijgen op de aard van de problematiek.

KJ Psychologen biedt zowel Gespecialiseerde als Basis-Generalistische GGZ. Met het merendeel van de huisartsen en kinderartsen hebben we in de afgelopen jaren een goede samenwerking opgebouwd. Zoals voorheen staan wij open voor overleg over een patiënt. Wij informeren u graag over onze onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Ook kunnen wij u op verschillende manieren ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van de Jeugd-GGZ:

  • incidentele consultatie over een patiënt of verwijzing, voor de huisarts en de POH (overleglijn 06 - 3822 3456)
  • periodiek casusoverleg, binnen de huisartsenpraktijk of waarneemgroep

KJ Psychologen is een multidisciplinaire praktijk met een grote diversiteit aan behandelmogelijkheden, begeleidingsmogelijkheden en diagnostiek voor kinderen, maar met name ook voor jongeren en jongvolwassenen (tot 26 jaar). Wij zijn een gecertificeerde opleidingspraktijk voor de RINO Groep. De praktijk heeft als een van de eerste het NIP-kwaliteitscertificaat ontvangen. Door middel van ROM effectmeting en de toepassing van best-practice behandelmethodieken borgen wij onze kwaliteit. De wachttijden zijn kort, bovendien kunt u als verwijzer in voorkomende gevallen voorrang vragen voor uw patient. Sinds 2014 is KJ Psychologen een erkende instelling voor medisch-specialistische en AWBZ/WMO zorg. KJ Psychologen is sinds 10 december 2018 een ISO-9001 gecertificeerde instelling.