KJ Psychologen, Zorgbureau De Puzzel, Via Neo, Homs Jeugdzorg en Expertise in Ervaren hebben elkaar gevonden in de visie dat jeugdhulpverlening zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdige moet worden georganiseerd, waarbij de juiste professional op het goede moment op de goede plaats is.

Binnen de Zorgcombinatie KJ Psychologen weten professionals op het gebied van behandeling en begeleiding elkaar te vinden en werken zij adequaat samen.

Zorgcombinatie KJ Psychologen kan in beeld komen wanneer er op diverse leefgebieden van een jeugdige problemen bestaan, die door de inzet van hulpverlening nog niet afdoende zijn opgelost. Vaak is het nodig om eerst goed zicht te krijgen op de aard van de problemen en de complexiteit. Daarvoor wordt het netwerk van de jeugdige betrokken en worden de nodige verbindingen gelegd.

Wanneer afwachten geen optie is, kan er snel worden gehandeld om de veiligheid en de stabiliteit te herstellen. Zorgcombinatie KJ Psychologen heeft een grote diversiteit aan behandelvormen, (intensieve) begeleidingsmogelijkheden, kortdurend en langer durend verblijf met behandeling, ondersteuning van het leren, die worden geleverd door de verschillende deelnemers en onderaannemers. De kracht zit in de afstemming.

Het doel is: op gang brengen en zo mogelijk duurzaam op gang houden van de ontwikkeling bij de jeugdige en zijn gezin.