Skip to main content

De minimale wachttijd tot intake (na ontvangst getekende formulieren)*

  kinderen 0-6 jaar 4 weken
  kinderen 6-14 jaar  5 weken
  jeugdigen 14-18 jaar  5 weken
  Volwassenen (vanaf 18 jaar)** 10 weken 
 

Gemiddelde wachttijd na intake tot diagnostiek/behandeling
Na het intakegesprek start een traject gemiddeld tussen de 5 en 13 weken. Dit is afhankelijk van wat er met de cliënt en/of ouders is afgesproken met betrekking tot de inzet van diagnostiek of behandeling.

*Soms kan de wachttijd, afhankelijk van de hulpvraag, wat korter of langer duren. Neem hierover contact op met onze praktijk.
** Voor de volwassenen (18+): In verband met een omzetplafond bij de zorgverzekeringen CZ en de VGZ groep, zijn wij genoodzaakt om nieuwe patiënten te spreiden over het gehele jaar. Daardoor ontstaat er voor deze patiënten een langere wachttijd (4 tot 6 mnd.)
Voor nieuwe patiënten verzekerd bij de Achmea-Zilveren Kruis groep is er inmiddels een patiëntenstop voor 2024.


    Bijgewerkt op: 1-7-2024