Stageplaatsen 2023-2024
Voor schooljaar 2023-2024 hebben wij helaas geen stagemogelijkheid meer.

Vacature Psycholoog/Orthopedagoog KJ m/v
Ben jij op zoek naar een fijne werkplek waar je veel ervaring op kan doen? Waar je werkt met een
grote diversiteit aan problematiek in een multidisciplinair team? Wij zoeken jou! Lees meer...

Vacature Lid Raad van Toezicht
Wegens pensionering van één van de leden van de Raad van Toezicht is KJ Psychologen op zoek naar een nieuwe toezichthouder met een algemene inhoudelijke en maatschappelijke interesse en in het bijzonder voor de (jeugd) GGZ. 

KJ Psychologen
KJ Psychologen is praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en – psychiatrie en verzorgt diagnostiek, behandeling en begeleiding voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en hun ouders. 

KJ Psychologen is een kleine organisatie. Zij telt ongeveer 12 jonge hoog gekwalificeerde medewerkers en levert – in samenwerking met RINO – de praktijkopleiding voor de opleiding tot GZ-psycholoog. KJ Psychologen is actief in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar en daarnaast behandelt en begeleidt zij ook jong volwassenen tot 26 jaar. Als gedragsproblemen zo uit de hand lopen dat het functioneren van het gezin onder druk komt te staan, kan ook hulp worden geboden aan het gezin. KJ Psychologen werkt nauw samen met andere (jeugd) GGZ instellingen in de regio. 

Functie-eisen
Een betrokken jeugd GGZ organisatie vraagt om betrokken leden van de Raad van Toezicht. Dit betekent dat wij kandidaten zoeken die ondernemend, samenwerkingsgericht, innovatief en integraal denkend zijn en die de positie van KJ Psychologen voor de toekomst mee versterken en uitbouwen. 

Wat vragen wij van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht?
• enige ervaring als toezichthouder; 
• affiniteit met het zorgveld en in het bijzonder met (jeugd) GGZ;
• een visie op waarde gericht toezicht en kan vanuit deze positie van toezichthouder invulling hieraan geven;
• het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht houdt, in lijn met de Governancecode Zorg, toezicht op de bestuurder. De besluitvorming wordt getoetst en er wordt met de bestuurder gespard en aan de bestuurder geadviseerd. De Raad van Toezicht keurt, waar dat noodzakelijk is, de besluiten van de bestuurder goed.  De Raad van Toezicht legt verantwoording af en stelt jaarlijks een verslag op van al haar werkzaamheden. De Raad van Toezicht komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Er is een vergoeding beschikbaar. 

Interesse?
Voor meer informatie over de organisatie, verwijzen wij naar de website van KJ Psychologen.

Uw motivatie en CV kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., t.a.v. de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw mr M.M.M. Heesmans, voorzitter, via 0165-592000 of met de heer drs. K. Bak, lid Raad van Toezicht, via 06-12763800.