Skip to main content

Kwaliteitskaart
Wij vinden kwaliteitsbewaking heel belangrijk. Door feedback van onze klanten worden wij in staat gesteld ons werk steeds te verbeteren.
Na elk onderzoek en elke behandeling vraagt ePsyCare namens ons aan onze cliënten een evaluatieformulier in te vullen.
Betekenis van de cijfers: 1 = onvoldoende   2 = matig   3 = voldoende   4 = goed   5 = uitstekend

Gemiddelde score over alle medewerkers bij 261 cliënten.
De gemiddelde resultaten over 2022 en 2021 vindt u hieronder:

Betrokken
Medewerkers van KJ Psychologen hebben aandacht voor de opbouw van een goede werkrelatie met de cliënt of het cliëntsysteem.
De maximumscore bij onderstaande vragen is 5,0.

2022

2021

Werd serieus ingegaan op de door u benoemde problematiek?

4,4

4,5

Hoe heeft u het intakegesprek ervaren?

4,3

4,3

Hoe beoordeelt u de tijd en gelegenheid die u heeft gehad om uw verhaal te doen?

4,4

4,4

Hoe beoordeelt u de wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek?

3,6

3,7

Totaal

4,2

4,2

Deskundig
Medewerkers van KJ Psychologen zijn goed geschoold en kunnen de vertaalslag maken van de hulpvraag van de cliënt naar een effectieve interventie.
De maximumscore bij onderstaande vragen is 5,0.

 

2022

2021

Zijn er duidelijke doelen gesteld aan het begin van de behandeling?

4,2

4,4

Vindt u dat deze doelen zijn bereikt?

3,9

3,8

Bent u geïnformeerd over het te verwachten resultaat van de behandeling?

3,9

4,3

Werden de onderzoeksresultaten op een duidelijke manier aan u uitgelegd, zowel in gesprek als op papier?

4,3

4,2

Totaal

4,1

4,2

Veelzijdig
Medewerkers van KJ Psychologen zijn zich bewust van de dynamiek rond een kind of jongere in ontwikkeling en werken vanuit diverse disciplines goed samen om die ontwikkeling te bevorderen.
De maximumscore bij onderstaande vragen is 5,0.

 

2022

2021

Hoe beoordeelt u de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen onze praktijk?

4,1

4,3

Hoe beoordeelt u de inrichting van onze praktijk met het oog op de verschillende onderzoeks- en behandelmogelijkheden?

4,0

4,3

Totaal

4,0

4,1

Resultaatgericht
Medewerkers van KJ Psychologen werken zo doeltreffend mogelijk om de doelen uit het vastgestelde behandelplan via het matched-care principe te bereiken. Er wordt niet meer zorg geboden dan nodig is en niet minder dan noodzakelijk is.
De maximumscore bij onderstaande vraag is 4,0.

 

2022

2021

Ik heb voldoende aan de hulp gehad om na de hulp zelf verder te gaan.

3,4

3,4

Totaal

3,4

3,4

 

Resultaatgericht
Algemeen.
De maximumscore bij onderstaande vraag is 10.

 

2022

2021

Geef een rapportcijfer voor de geboden zorg.

8,6

8,9


Totaal


8,6

8,9