Skip to main content

IMH "Nieuwtje"

De afgelopen jaren is er bij KJ-Psychologen steeds meer vanuit de IMH visie gedacht en gewerkt. Binnen deze visie is het van belang om zo vroeg mogelijk risico's te onderkennen en vervolgens met passende zorg en aandacht te behandelen. Vanuit deze visie is binnen KJ Psychologen een enorm gedreven, deskundig en betrokken ‘Team Jonge Kind’ ontstaan.
 
Ons Team Jonge Kind werkt vanuit de visie dat een veilige en stabiele relatie tussen ouder(s) en kind centraal staat. Op een laagdrempelige manier en in een veilige setting maken we een plan om met de juiste specialistische zorg en ondersteuning te zorgen dat ouder en kind weer samen verder kunnen.
De eerste (tropen)jaren zijn namelijk enorm belangrijk! Positieve, maar helaas ook negatieve herinneringen en ervaringen kunnen vaak nog niet in woorden worden uitgedrukt, maar laten wel een blijvende indruk achter. Zowel deze positieve als negatieve ervaringen hebben effect op de jaren die volgen.
 
Deze specifieke zorg verdient een specifieke plek van waaruit gewerkt kan worden... De beste zorg, zo dichtbij mogelijk. 
Vanaf dit moment kunnen wij ouders en hun jonge kind(eren) daarom ook ontvangen op onze nieuwe locatie binnen het Gezondheidscentrum Borchwerf, Belder 2.

Lees meer over: Infant Mental Health (IMH)