Skip to main content

12-18 jaar

De adolescentiefase, een fase waarin ontwikkelingstaken als emotionele zelfstandigheid, het vormen van een eigen identiteit en het meer loskomen van de ouder centraal staat. Soms lukt het niet goed om een van deze ontwikkelingstaken te volbrengen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onzekerheid, angsten of neerslachtigheid. Ook kunnen jongeren zich terugtrekken uit sociale contacten of juist veel ruzie maken. Ze weten soms niet goed wie ze (willen) zijn en lopen vast in hun identiteitsontwikkeling.

KJ Psychologen is er voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Naast onderzoek bieden wij individuele- systemische en/of groepsbehandelingen aan. Met veel zorgvragen kunnen jongeren bij ons terecht. Daarnaast wordt wanneer wenselijk en haalbaar ook de omgeving betrokken in de behandeling.