Skip to main content

0-4 jaar

VROEGTIJDIGE ONDERKENNING


Psychologische hulp voor de allerkleinsten? Juist!

Kleine kinderen zijn kwetsbaar en nog afhankelijk van de relatie met hun omgeving. De ontwikkeling van een kind verloopt in de eerste levensjaren in razend tempo en is bepalend voor de verdere levensloop. Ons team jonge kind richt zich volgens de IMH (Infant Mental Health)-visie op de psychosociale gezondheid van baby’s, jonge kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s).

De focus ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kind relatie om op deze manier de ontwikkeling van het jonge kind te kunnen optimaliseren. De kwaliteit van de ouder-kind relatie is bepalend voor een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind, beschermt het kind tegen moeilijkheden in het leven en het ontwikkelen van psychopathologie.

Team Jonge Kind van KJ Psychologen is gespecialiseerd in diverse vormen van begeleiding, behandeling en diagnostiek. Alle jonge kinderen met psychische problematiek, die stagneren in de ontwikkeling, zijn welkom binnen onze praktijk voor diagnostiek (vroeg signalering). Binnen het team zijn verschillende disciplines betrokken die nauw samenwerken met elkaar om een passende behandeling vorm te geven. Zo is jullie kleintje in goede handen!