Skip to main content

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een samenvoeging van de therapievormen cognitieve therapie en gedragstherapie, waarbij iemands cognities centraal staan.

De Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, één van de grondleggers van deze behandelvorm, benadrukte de invloed van gedachten en gevoelens op het gedrag van de cliënt, evenals de invloed van het gedrag op zijn of haar gevoelens. Zo kunnen gevoelens van angst bijvoorbeeld vermijdingsgedrag veroorzaken waardoor de angst juist versterkt wordt, of kunnen beheersingsmoeilijkheden ervoor zorgen dat iemand slachtoffer wordt van zijn of haar eigen impulsiviteit.
CGt is een ambulante, kortdurende en gestructureerde therapievorm waarbij de therapeut samen met jou het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dit voorkomt zal inventariseren, waarna door middel van onder meer gedragsexperimenten, denkgesprekken, en het bedenken en aanleren van nieuw gedrag, wordt geprobeerd om negatieve patronen te doorbreken. De behandeling is geschikt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is CGt onder meer effectief gebleken bij de behandeling van angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen. Het is één van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland.