Skip to main content

OKI-B

Ouder-Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B)

Ouder-Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een therapie voor (pleeg)ouders en kinderen tot ongeveer 8 jaar, bij wie de onderlinge relatie onder druk staat. Ouders maken zich zorgen over de ontwikkeling en het gedrag van hun kind. Er zijn hechtingsproblemen of problemen in de interactie tussen kind en ouder. OKI-B is een relatief kortdurende, ervaringsgerichte behandeling

Onder leiding van een therapeut doen ouder(s) en kind samen bewegingsspelletjes. (Pleeg)ouders leren het gedrag van hun kind beter te begrijpen en kunnen hier vaak beter op reageren. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren ook meer op de ander te vertrouwen, waardoor gedragsproblemen afnemen. Ouders en kind doen samen positieve ervaringen op.

Binnen OKI-B wordt vooral gewerkt met de relatie-spelvormen zoals ontwikkeld zijn binnen de Sherborne bewegingspedagogiek. Middels deze spelvormen worden ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld, om in een veilige omgeving spelenderwijs positieve opvoedingsvaardigheden te ervaren en hun sensitiviteit (= gevoeligheid) ten aanzien van het kind te vergroten. Ze worden daarbij direct ondersteund door de therapeut. De spelvormen sluiten aan bij de wereld van het kind. Het kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om in de sessies positieve en plezierige ervaringen op te doen met zichzelf en met de ouder/verzorger; ervaringen die niet van nature tot stand zijn kunnen komen of gestagneerd zijn geraakt. De kinderen leren (weer) vertrouwen te hebben in hun ouder/verzorger, wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.