Skip to main content

Kinder- en jeugdpsychotherapie

Kinder- en jeugdpsychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin verschillende methodieken worden geïntegreerd: oplossingsgericht, steungevend psycho-analytisch en gedragstherapeutisch.

Deze vorm van psychotherapie is geschikt voor voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, die gespannen en angstig zijn of juist oppositioneel gedrag vertonen. De behandeling is ook geschikt voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

De therapeut kiest de werkvormen en de thema's en helpt het kind structureren. Er wordt gewerkt met thema's die veilig en inspirerend zijn. Thema's uit de fantasiewereld kunnen gekoppeld worden aan concrete zaken uit 'de buitenwereld' zoals materiaal of een gebeurtenis. Concrete, normatieve onderwerpen bieden houvast aan het kind en helpen hem de wereld te begrijpen en te beheersen.