Skip to main content

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) is in Engeland ontwikkeld door Anthony Bateman in samenwerking met Peter Fonagy.

In onze praktijk werken we met verschillende aangepaste vormen van MBT: Mentaliseren Bevorderende Therapie en Adolescententherapie. Deze ambulante behandelingsvorm is geschikt voor kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd omdat ze zich onvoldoende veilig voelen in het verkennen van de wereld en het leren van vaardigheden.
Als gevolg hiervan kunnen kinderen externaliserende gedragsproblemen vertonen, zoals  agressie of hyperactiviteit. Ook kunnen de emoties naar binnen worden gekeerd, met angsten, sombere gevoelens of sociale teruggetrokkenheid als gevolg.

‘Mentaliseren’ betekent het leren begrijpen van je eigen gedrag en dat van anderen, en ook begrijpen dat gedrag wordt aangestuurd door innerlijke belevingen, die je niet altijd kent. De therapeut helpt je om je eigen gevoelens te herkennen, te besturen en nieuw gedrag te ontwikkelen, waardoor je meer zelfvertrouwen ontwikkelt.