Skip to main content

Psychodiagnostisch onderzoek

Als onduidelijk is wat de oorzaak van ontwikkelingsproblemen is, of welke aanpak het meest passend is, kunnen wij psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek verrichten.

Bij onderzoek zijn altijd meerdere teamleden betrokken, afhankelijk van de vraagstelling.

KJ Psychologen werkt volgens het zogenaamde hypothese toetsend onderzoek. Dat wil zeggen dat er samen met het kind/de jongere en/of zijn ouders wordt gekeken naar mogelijke verklaringen voor een probleem. Die verklaringen worden vervolgens onderzocht. Hiervoor wordt het kind of de jongere en soms ook de ouders één of meerdere dagdelen op de praktijk uitgenodigd. Er vinden dan gesprekken plaats of testonderzoek. Jongere kinderen worden vaak in de spelkamer gezien door de speltherapeut.

Na afloop van de onderzoeksdagdelen vindt een adviesgesprek plaats en wordt indien mogelijk een behandelplan opgesteld. In veel gevallen kunnen wij de behandeling zelf uitvoeren. Soms wordt gericht doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling.