Skip to main content

ACT

Wat is ACT? 
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.

ACT bestaat uit zes verschillende processen/vaardigheden:

Acceptatie: Het openstellen voor je (vervelende) emoties en ervaringen.
Defusie: Het afstand nemen van vervelende gedachten zodat deze je minder in de weg zitten.
Het Zelf: Het omgaan met je zelfbeeld. Een flexibelere houding aannemen tegenover jezelf.
Hier en nu: In plaats van piekeren over het verleden en de toekomst, leren meer aandacht te hebben voor het hier en nu.
Waarden: Ontdekken wat je écht belangrijk vindt in het leven.
Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden, doen wat écht belangrijk voor je is.

Samen met jouw psycholoog leer je hoe je op een flexibelere manier om kunt gaan met de tegenslagen die je ervaart. 

Bij vragen over deze methodiek kan de ACT- behandelaar meer informatie geven.