Skip to main content

Intake

Het eerste gesprek betreft het intakegesprek. In dit gesprek zal veel informatie verzameld worden. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • klachten (welke klachten zijn er, wat is het beloop van de klachten etc.?)
  • beïnvloedende factoren (op school of thuis)
  • hulpvraag (waar zoekt u of uw kind hulp bij?)
  • behandeldoel (wat wilt u, wat wil uw kind met de behandeling bereiken?)

Het gesprek zal ongeveer een uur in beslag nemen. Op basis van het eerste gesprek krijgt u een advies of er direct begonnen kan worden met een behandeling of dat uitgebreider onderzoek nodig is.
Wanneer verder onderzoek niet nodig is, wordt direct een vervolgafspraak gemaakt voor het eerste behandelconsult. Wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk is, worden afspraken gepland voor het onderzoek.
Als uit de intake blijkt dat wij u niet de hulp kunnen bieden die u nodig hebt, zult u door ons – in overleg met uw huisarts of de jeugdprofessional - worden doorverwezen.