Skip to main content
  • Geheimhouding: KJ Psychologen is gehouden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en valt onder het tuchtrecht van het NIP. Op de behandeling door psychologen is de Wet op de geneeskundige behandelings- overeenkomst (WGBO) van toepassing.
  • Dossiervorming: Voor alle aangemelde cliënten wordt een dossier gemaakt. Van ieder contact worden aantekeningen gemaakt in het dossier. Van psychologisch onderzoek wordt een rapport geschreven dat naar de ouders of de meerderjarige cliënt wordt gestuurd. Cliënten hebben recht op inzage in het dossier. De bewaartermijn is vijftien jaar. Voor jongeren < 18 jaar begint de bewaartermijn te lopen vanaf het bereiken van de leeftijd van achttien jaar. Derden hebben geen inzage in de dossiers. Voor de volledige tekst Medisch Dossier, klik hier
  • In de behandelovereenkomst heeft u toestemming verleend om gegevens uit te wisselen met één of meerdere partijen. U kunt op elk moment de toestemming intrekken, door het sturen van een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., waarin u expliciet vermeldt met welke partij geen gegevens meer mogen worden uitgewisseld.

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Privacy Statement, klik hier