Skip to main content

6-12 jaar

Een fase die ook wel wordt omschreven als de basisschoolleeftijd. Een groot deel van het leven van het kind vindt plaats op school. Daar worden de taken met de jaren steeds een stapje ingewikkelder. Sommige kinderen houden dit tempo goed bij, of gaan anderen juist voorbij. Andere kinderen ontwikkelen zich moeizamer.
Daarnaast wordt ook de omgeving van het kind groter. Naast de thuis- en schoolse situatie, worden ook buitenschoolse activiteiten steeds belangrijker.

In deze fase gaat het kind steeds meer op verkenning. De zelfstandigheidsontwikkeling neemt grote stappen en de leefwereld wordt voor het kind letterlijk en figuurlijk steeds groter. Ook gaat het kind steeds meer bezig zijn met wie hij/zij is ten opzichte van de omgeving. De laatste jaren van deze fase is het kind in de ontwikkeling al bezig met de overgang naar de adolescentiefase.

Al deze veranderingen kunnen een kind én zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) behoorlijk overweldigen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van emotionele- en/of sociale problemen, zoals angsten of het gevoel buitengesloten te worden. Ook kunnen twijfels over de ontwikkeling, die er voorheen wellicht al waren, verder groeien.

Onze zorg biedt uitkomst. Naast (breed) onderzoek beschikken wij over meerdere behandelmethodieken. Zo kunnen we samen met het kind en zijn/haar omgeving zoeken naar de juiste aanpak.