Skip to main content

Vergoedingen

Psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zónder eigen bijdrage. De zorg moet wel noodzakelijk zijn. De huisarts beoordeelt dit en geeft in de verwijzing aan wélke zorg nodig is. 

Onze praktijk heeft contracten afgesloten met de meeste landelijk werkende zorgverzekeringen. Wij bieden zowel basis als gespecialiseerde zorg.
Let op: niet alle zorg is verzekerde zorg. Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden.

Houd er rekening mee dat bij volwassenen vanaf 18 jaar eerst het verplichte eigen risico van € 385,- (of indien u voor een hoger eigen risico gekozen heeft) zelf moet worden betaald. Het eigen risico wordt toegepast op alle vergoedingen vanuit de basisverzekering, met uitzondering van de huisarts en verloskundige zorg. Het eigen risico wordt niet toegepast op vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Vanaf 2022 is het stelsel aangepast naar een zorgprestatiemodel. Goed om te weten:

  • Bent u al in zorg en loopt uw behandeling door in 2023? dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig.
  • Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder uw nieuwe polis. Check bij uw nieuwe verzekeraar of KJ Psychologen gecontracteerd is.
  • De duur van een consult bepaalt het tarief. KJ Psychologen gaat werken met planning = realisatie. Dit betekent dat de behandelaar, in overleg met u, een tijdsblok reserveert in de agenda, welke achteraf gedeclareerd wordt. Het consult mag daarbij maximaal 15 minuten langer of korter duren.
  • Wanneer u op één dag meerdere contactmomenten met uw behandelaar heeft, kan dit als één consult op de rekening staan.
  • Maandelijks wordt er gefactureerd.


Kunt u niet op uw afspraak komen?

  • Meld dit dan tot uiterlijk 24 uur van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 0165 - 395 997 of per email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De afspraak wordt dan uit de agenda verwijderd, wij kunnen dan een andere cliënt helpen en u kunt direct een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan natuurlijk geen ‘no-show’ consult berekend.
  • Wanneer u zonder afmelding niet op uw afspraak aanwezig bent, wordt er een ‘no-show’ consult in rekening gebracht. Deze factuur valt niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar, u dient deze zelf te betalen. Het tarief van een ‘no-show’ consult bedraagt € 40,-.

Psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt volgens de Jeugdwet vergoed door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of van een jeugdprofessional. Onze praktijk heeft een overeenkomst voor gespecialiseerde ggz en jeugdhulpverlening laagcomplex met alle gemeenten in West Brabant (West Brabant West en West Brabant Oost). Voor psychologische zorg voor volwassen cliënten is een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig.