Skip to main content

18+

De ontwikkelingspsychologie houdt niet op bij het bereiken van de volwassenheid. Integendeel, de persoonlijkheidsontwikkeling komt in de periode van 18 tot 24 jaar in een stroomversnelling. In deze fase ontstaan allerlei vragen over het zelfbeeld, relaties en seksualiteit, opleiding en toekomstverwachtingen.

Een van de speerpunten in ons zorgaanbod is de vroegtijdige onderkenning van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren en jongvolwassenen. Recente schattingen geven aan dat bij 10-15% van de jongeren kenmerken aanwezig zijn van een stoornis in de persoonlijkheidsontwikkeling. Heel vaak zijn al voor de puberteit de eerste signalen aanwezig. Door tijdige diagnostiek en behandeling kan veel narigheid op latere leeftijd worden voorkomen. Wij behandelen cliënten met een leeftijd tot ca. 26 jaar.

Als er behoefte bestaat om vragen en twijfels te bespreken, dan is een psycholoog hiervoor de aangewezen deskundige. Je kunt bij ons ook terecht voor psychodiagnostiek, assessment, training, coaching en andere vormen van behandeling of begeleiding.