Skip to main content

Psychodynamische Psychotherapie

Kortdurende Dynamische Psychotherapie (KDP), is een intensieve therapievorm waarbij de nadruk wordt gelegd op de bewuste en onbewuste innerlijke drijfveren die de gedachten en het gedrag van de mens sturen. Soms kunnen deze drijfveren tegenstrijdig zijn en botsen, waardoor intra- en interpersoonlijke conflicten kunnen ontstaan.

De therapievorm werd ontwikkeld door de Canadese psychoanalist en psychiatrisch onderzoeker Habib Davanloo. De term ‘dynamisch’ wijst op de kenmerkende, dynamische relatie tussen de therapeut en de cliënt, waarin de therapeut op een intensieve manier probeert om de onbewuste, afwerende processen van de cliënt te bewerken. 

Het doel van KDP is dat je contact leert maken met de onbewuste processen die gedrag sturen. Tijdens de therapie werk je intensief samen met de therapeut, die je wijst op bepaalde mechanismen die je gebruikt om bepaalde gevoelens, zoals angst, schaamte, pijn en schuld, te vermijden of voorkomen. Hierdoor leer je deze gevoelens te herkennen, begrijpen en uiten. Ook wordt gekeken naar je huidige zelfbeeld en naar hoe je anderen ziet en behandelt. Je leert jezelf en anderen op een andere manier te beoordelen. Een vertrouwensrelatie tussen jou en de therapeut is hierbij noodzakelijk, omdat binnen deze relatie dezelfde gedragingen en mechanismen zullen worden geuit als in je dagelijkse leven. Dit wordt binnen de Dynamische Psychotherapie ‘overdracht’ genoemd. 

De therapeut helpt je om pijnlijke, vroegere ervaringen te verwerken en concrete situaties uit het hier en nu aan te pakken. Dysfunctionele mechanismen worden opgelost, het probleemoplossend vermogen wordt vergroot en interpersoonlijke relaties verbeterd.