Skip to main content

IMH

IMH (Infant Mental Health)

De ontwikkeling van het kind verloopt in de eerste levensjaren in razend tempo en is bepalend voor de verdere levensloop. De IMH-visie richt zich op de psychosociale gezondheid van de baby, het jonge kind en de ouders/verzorgers. De allerjongsten zijn kwetsbaar en nog afhankelijk van de relatie met hun omgeving. De kwaliteit van de ouder-kind relatie is bepalend voor een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind, beschermt het kind tegen moeilijkheden in het leven én het ontwikkelen van psychopathologie. De focus ligt daarom in het bevorderen van de kwaliteit van deze interactie, om de ontwikkeling van het jonge kind te kunnen optimaliseren.

Binnen de IMH-visie verdiepen de specialisten zich in de ontwikkeling van de ouder-kind relatie, de rol van trauma, de ontwikkeling van hechtingsprocessen en (ontwikkelings) psychopathologie bij ouder of jonge kind. Alle jonge kinderen met psychische problematiek die stagneren in de ontwikkeling, zijn welkom binnen onze praktijk voor diagnostiek (vroeg signalering) en behandeling. Binnen het Team Jonge Kind zijn verschillende disciplines betrokken die nauw samenwerken met elkaar om een passende behandeling vorm te geven. Het behandelaanbod bestaat uit:

• IMH-gerichte ouder-kind-interactiebegeleiding
• Speltherapie
• Ouder-kind speltherapie
• Ouder-kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B)
• Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-k)
• Systeemtherapie 
• Video-interactie begeleiding 
• EMDR/ Storytelling
• Medicamenteuze behandeling