Skip to main content

Zakelijke gegevens

AGB code praktijk : 94056181
AGB code instelling : 22220725
Kamer van Koophandel : 58464646 KVK West-Brabant te Breda
Bankrelatie : RABO bank nummer NL50RABO 0330 423932

KJ Psychologen B.V. maakt deel uit van de 2G1 groep en is statutair gevestigd te Roosendaal.

KJ Psychologen B.V. is onder nummer 11882 toegelaten als WTZi erkende zorginstelling
voor de functies medisch-specialistische zorg, behandeling en begeleiding.

Praktijkmanager a.i.:
Mw. L.C.M. van Zitteren

Raad van Bestuur:
Mw. I. Hillen

Raad van Toezicht:
drs. K.P. Bak - lid
Mw. A.J. van den Ijssel

emailadres Raad van Toezicht: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.